آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P2. Medical Zoom 02


آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P2. Medical Zoom 02


/ کليپ آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P2. Medical Zoom 02
آموزش افتر افكت از شركت video copilot شماره 48_P2. Medical Zoom 02
• زمان : 21:38
آموزش ساخت افكت زوم كردن در رگ هاي بدن و حركت گلبولها _ بخش دوم

يکشنبه، 8
60 out of 100 based on 15 user ratings 140 reviews