ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی دو گیاه شمعدانی وحشی و گل راعی بومی استان همدان


ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی دو گیاه شمعدانی وحشی و گل راعی بومی استان همدان
شمعدانی وحشی Geranium molle از خانواده Geraniaceae به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده و گیاهی یکساله یا دوساله، علفی با طول cm 30-15 هست که در درمان افسردگی کاربرد دارد.


بیوتکنولوژی شکمبه راهی برای بهبود ارزش منابع خوراکی و تولید دام های نشخوارکننده
گل راعی Hypericum perforatum از خانواده Hypericaceae گیاهی هست علفی و چند ساله که یکی از مهمترین و پرکاربردترین گیاهان دارویی در جهان بوده و کاربرد وسیعی در درمان افسردگی خفیف تا متوسط دارد.


بیوتکنولوژی کشاورزی و ایمنی مواد غذایی
اونتیاکسیدانهای طبیعی، بویژه فنلها و فلاونوئیدها ایمن و بیواکتیو بوده و توجه بر روی شناسایی گیاهانی با خواص اونتیاکسیدانی بالا متمرکز شده هست.


بیوتکنولوژی کشاورزی: کاربردها،دشواریهای اخلاقی
در این تحقیق، خاصیت اونتیاکسیدانی گیاهان شمعدانی وحشی و گل راعی بررسی شد.


بررسی حضور ژن DBAT در قارچهای اندوفیت جداسازی شده از فندق Corylus avellana
برای این منظور، گیاهان مذکور از هستان همدان جمع آوری و برگهای اونها در سایه خشکانیده شدند.


بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی بخش های مختلف گیاه دارویی مامیران
جهت بررسی خاصیت اونتیاکسیدانی، پس از تهیه عصاره متانولی از نمونهها، فنل کل و فلاونوئید کل سنجیده شد.


بررسی خاصیت آنتی باکتریالی گیاه داروئی خارخسک Tribulus terrestris بر سویههای مختلف باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
نتیجه این بررسیها نشان داد که محتوای فنل کل عصارهی متانولی گیاه شمعدانی وحشی و گل راعی به ترتیب 90 و 60 میلی گرم بر لیتر اسید گالیک و محتوای فلاونوئید کل اونها به ترتیب 280 و 260 میکرو گرم بر میلی لیتر کوئرسیتین بود.


تاثیر تیمول در ترکیب با کارواکرول بر جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی
با توجه به میزان فنل و فلاونوئید بالای این گیاهان، میتوان نتیجه گرفت که اونها از خاصیت اونتیاکسیدانی مناسبی برخوردار هستند.


تاثیرترکیبات هورمونی مختلف برروی باززایی مستقیم پرسیاوشان Adiantum capillus veneris70 out of 100 based on 45 user ratings 420 reviews