صفحه اصلي

بررسی وضعیت مراکز آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرهای کشور در سال 1371
چکیده ندارد. شناسنامه گزیده نشریات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی استان تهران
نمایه ها:


44 out of 100 based on 34 user ratings 74 reviews

وضعیت تعمیرگاهها و توقفگاههای سطح شهر تهران
گزارشی از وضعیت انبارهای مستقر در شهر تهران

شناسایی و بررسی مناطق بحران خیز اجتماعی استان تهران

وضعیت موجود و مدیریت پسماندها و نظافت شهری در تهران

هوای سالم، زندگی سالم (طرح جامع آموزش همگانی و جلب مشارکت مردم برای نیل به محیط زیست سالمتر و پاکیزه تر)

آلودگی هوای تهران، صورت مسئله و راه حلها

مردم تهران و آلودگی هوا

گزارش تحلیلی از وضعیت حمل و نقل درون شهری (ناوگان تاکسیرانی و خودروهای مسافربر شخصی)
جمعیت و مطالعات اقتصادی ـ محیط زیستی شهر تهران

طرح مطالعات جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی منطقه چهار شهر تهران

طرح ساماندهی فضاهای فرهنگی ـ‌ اجتماعی (منطقه چهار شهر تهران)

مسکن و درآمد در تهران «گذشته، حال ، آینده»

بازیافت سنتی در شهر تهران و راه حلهای بهینه سازی آن

*
@