بررسی حضور زن در عرصه‌های هنر بویژه سینما و تئاتر از دیدگاه فقه اسلامی


بررسی حضور زن در عرصه‌های هنر بویژه سینما و تئاتر از دیدگاه فقه اسلامی
انسان شیفته هنر هست و هنر مهمترین وسیله در جهت معرفی خوبی ها و نهادینه کردن ارزشها در اجتماع بشری هست .


تاثیر تعدیل لغوی بر اکتساب لغات به صورت تصادفی میان زبان آموزان ایرانی
در بین هنرها ، هنر نمایشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و می باشد .


بررسی آثار فسخ قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
زیرا در مخاطب تأثیری عمیق از خود برجای می گذارد.


تحلیل مضامین مشترک گلستان سعدی و مثنوی مولوی
امروزه همه ملتها و دولتها از این وسیله ی برنده در جهت پیش برد اهداف خود بهره می گیرند ، ضوررت دارد که نظام اسلامی در این عرصه از دیگران عقب نماند .


بررسی تأثیر مطبوعات ادبی دهه بیست (سخن، پیام نو، یادگار، یغما) در ادبیّات معاصر و تحقیقات ادبی
و در جهت پیشبرد اهداف دین ، از این هنر زیباترین هستفاده و بهترین بهره را ببرد.


طراحی تبلیغاتی در بیلبوردهای 3 بعدی
نباید غافل بود که زنان از ارکان مهم جامعه و نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند .


امام علی(ع) در ادبیات مسیحیان عرب معاصر
در نقش آفرینی و تأثیر گذاری و اثر پذیری ، دست کمی از مردان ندارند .


روش‌های مجاب‏کننده فراکلامی در نگارش مقالات زبانشناسی کاربردی
از این رو می طلبد که در عرصه هنر ، حضوری فعال داشته ، تا بتوانند به رسالت خود عمل کرده و از هر دغدغه ی فکری مصون باشند .


بررسی تطبیقی آرکائیسم در شعر معاصر با محـوریـت سه شاعر (اخـوان ثالـث، شاملـو، شفیعی کدکنی)
بدون شک ، برای انسانهای پای بند به ارزشهای دینی ، فقه ، تعیین نماينده این حضور هست .

در این رساله به اهمیت هنر ، جایگاه و محدوده حضور زنان در عرصه هنر بویژه سینما و تئاتر پرداخته شده هست .

و بیان شده که امروزه هنر تنها وسیله ی انتقال فرهنگ ها و بیان حقایق وعامل ارتباط انسانها با همه گرایشها هست و هنری ارزشمند هست که در رشد جامعه موثر باشد.

زنان نیز با توجه به جایگاهی که در مکتب دارند ومسئولیتی که فقه برای اونها قایل هست می توانند با رعایت ضوابط و معیارهایی که شرع مقدس اون را واجب شمرده در همه ی عرصه های هنر همدوش مردان در جهت رشد و بالندگی جامعه ی اسلامی و ترویج ارزشهای دینی ایفای نقش کرده وحضوری موثر داشته باشند.
80 out of 100 based on 40 user ratings 1190 reviews