بررسی روشهای تولید موم زنبورعسل


بررسی روشهای تولید موم زنبورعسل
کمبود موم زنبورعسل برای زنبورداران مشکلات زیادی تولید می‌کند و هر ساله مبلغ زیادی ارز از کشور خارج می‌شود تا این کمبود را جبران کند.


بررسی وضعیت گله‌داری گوسفند و بز در منطقه قزوین
ضمنا تعداد زیادی بیماریهای ناشناخته زنبورعسل همراه با ورود موم، در داخل زنبورداریها شیوع می‌یابد.


بررسی وضعیت و عملکرد توده گاوهای موجود در منطقه گلپایگان با توجه به شرایط تغذیه‌ای و مدیریتی
در این طرح راههای تولید موم زنبور عسل در قالب یک طرح آماری کلا تصادفی با حدود پنج تیمار با حدود 8 تا 10 کندوی زنبور عسل که همه همگن از نظر جمعیت ، سن ملکه و نوزاد و نوع تغذیه تحریکی با شکر و جانشین گرده یک سال تحت مراقبت و تغذیه برنامه می‌گیرند و روشهای مختلف تولید موم و عسل در پایان سال برآورد خواهد شد.


بررسی و مطالعه شیوه‌های مدیریت در گوسفندداری‌های استان آذربایجان غربی


بررسی و مطالعه مقدماتی چگونگی ساخت مکمل معدنی با استفاده از مواد معدنی استان سمنان


92 out of 100 based on 72 user ratings 1022 reviews

بررسی و مقایسه توان پرواری بزغاله‌های بومی پاکستانی (بیتال) و آمیخته منطقه بلوچستان
بررسی و مقایسه قدرت پرواربندی و بازدهی اقتصادی گوساله‌های نر تالشی با سیستم‌های نیمه متمرکز و گسترده در منطقه تالش
بررسی ویژگیهای الیاف پوششی بز مرغوز در ایستگاههای تحقیقات دامپروری سنندج و مهرگان کرمانشاه
بهبود خصوصیات ارثی و قابلیت‌های تولیدی بوقلمونهای بومی آذربایجان فاز اول: بررسی دامنه پراکندگی و خصوصیات فنوتیپی بوقلمونهای بومی آذربایجا
تاثیر افزودن باکتریهای استارتر حرارت دیده و پروتئوزهای تجارتی در تسریع رسانیدن پنیر سفید ایرانی (ارزیابی فرآیند پروتئولیز و تسریع آن طی رسا
تاثیر ترکیبات روی و اسید اسکوربیک در آب آشامیدنی شور به منظور بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
تاثیر رژیمهای مختلف نوری بر روی ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن مرغهای گوشتی نژاد تجارتی هایبرو (نژاد غالب در کشور)
تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام در پروار بره‌های نر کرمانی
تاثیر مقادیر مختلف سیلوی پیت و باگاس غنی شده با اوره در تغذیه گاومیش‌های شیری
تاثیر مقادیر مختلف سیلوی سرشاخه نیشکر با اوره و ملاس در تغذیه گاومیش‌های شیری
What are Class methods in Python for?
What's the best way to return multiple values from a function in Python?
How to merge two Python dictionaries in a single expression?
Finding a file in a Python module distribution
What is the best way to do Bit Field manipulation in Python?
Python deployment and /usr/bin/env portability
How do I do monkeypatching in python?
Splitting tuples in Python - best practice?
What is a tuple useful for?
Pure Python library to generate Identicons? [closed]
*