پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه


پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
منطقه پژوهش در غرب دریاچه ارومیه واقع شده هست.بخشهای مرکزی و شرقی این منطقه دشتهای وسیعی هستند که با رسوبات آبرفتی جوان و دریاچه ای پوشانده شده اند.


کانی شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژنز احتمالی مینرالیزاسیون مس در منطقه علی جواد، شمالغرب اهر
بقیه منطقه در بخشهای شمالی، جنوبی و غربی ، کوهستانی بوده و از سنگهای رسوبی و آذرین قدیمی تر تشکیل شده اند.


محاسبه عیار و ذخیره آنومالی شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر توسط روش زمین آماری کریکینگ ‏‎Kriging‎‏
تغییر شکل این سنگها در طی فازهای تکتونیکی مختلف، سبب تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس چین و گسل زیادی شده هست.


پالئوزوئیک بالایی کوههای شتری در : سردر و چیروک طبس


پهنه‌بندی ناپایداری شیب‌های سنگی


98 out of 100 based on 78 user ratings 278 reviews

مطالعه بیوستراتیگرافی میکروفاسیس‌های سنومانین - تورونین و استفاده از روش‌های شیمیایی در تطابق چینه‌شناسی آنها در نواحی کوه منگشت (شرق خوز
بررسی ساختارهای زمین‌شناسی در منطقه کارستی کوه‌های "گر" و "برم فیروز"
کاربرد ردیاب‌های رنگی در بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی منطقه کارستی سپیدان، فارس
زمین‌شناسی و پترولوژی افیولیت منطقه انارک (ایران مرکزی)
بررسی و تحقیق پیرامون رسوبات ژوراسیک زیرین و میانی در منطقه جنوب طبس
مطالعه بیواستراتیگرافی پالئوزوئیک فوقانی در ناحیه سه - ابیانه
نقش خط واره‌ها در کنترل جریان آب زیرزمینی در مناطق چین خورده کارستی
زمین‌شناسی ساختمانی محدوده کوههای لشان - بازون‌پیر (استان چهارمحال و بختیاری)
مطالعه ژنتیک ، مورفولوژیک و مینرالوژیک خاکهای دشت حسن‌آباد (استان کرمانشاه)
پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه شوشونیتی منطقه گود بیابانی بردسیر
SQL Pivot using an XML column
Basic MS SQL Server 2008 questions
Configuring SQL Server 2005 with both server replication and client replication
How to justify more ram for SQL Server 2005
Creating a fulltext index on a view in SQL Server 2005
Modular Application Database Structure
Upgrade SQL Server 2000
SQL Server 2005 Table Variable Update Problem
Counting database applications
Scripting SQL 2005 database structure in a nightly job
*