نظر مردم شهر زنجان در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهر 1376


نظر مردم شهر زنجان در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهر 1376
امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسبترین ساعات گوش کردن به رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی از امت شهر زنجان کرده هست .


تحلیل محتوای سریال آن شب در قطار
روش پژوهش پیمایشی و حجم نمونه 400 نفر بوده هست .


تحلیل محتوای مجموعه برنامه بهاره
62 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند زنان بیشتر از مردان شنونده برنامه‌های رادیو بوده‌اند 92 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند زنان به نسبت بیشتر از مردان بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند.


ترجمه 5 مقاله مربوط به کنفرانس رهبران جوانان جهان در سال 1995 و مقاله استانداردکردن خلق و خوی جنسی
مناسبترین ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در چهار بخش در روزهای عادی و تعطیل به تفکیک جنس در نقل ارائه شده هست .


جشن پیروزی تیم ملی فوتبال


سه مقاله درباره برنامه‌های خشونت‌آمیز تلویزیونی


74 out of 100 based on 44 user ratings 494 reviews