بررسی ريسک فاکتورهای ابتلا به سندرم متابوليک , ريسک 10 ساله بيماری های عروق کرونر و 8 ساله ديابت مليتوس در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنی ساکن شه


بررسی ريسک فاکتورهای ابتلا به سندرم متابوليک , ريسک 10 ساله بيماری های عروق کرونر و 8 ساله ديابت مليتوس در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنی ساکن شه
بیماری اسکیزوفرنی یک بیماری روان پزشکی هست که با اختلال درتفکر, درک, احساسات و رفتار خود را نشان میدهد و درحدود 1% جمعیت را به طور یکسان در زن و مرد درگیر می کند.


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با پزشکی مبتنی بر شواهد
علاوه بر بعد روان پزشکی, بیماری اسکیزو فرنی با اختلال جسمانی هموقت نیز همراه می باشد.


بررسي اثرات سیتوتوکسیک، مرگ پيش بيني شده سلولي و شناسایی مسیرهای مولکولی احتمالي درگیر شده (کاسپيز) سافرانال بر رشد رده سلولهای سرطاني اپيت
مطالعات نشان می دهد امید زندکی در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنی 20% کمتر از افراد نرمال جامعه بوده و ریسک ابتلا به چاقی در این بیماران 1-2تا 2 برابر افزایش میابد.


بررسی شیوع و عوامل موثر بر نا امنی غذایی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور در سال 1390
به نظر می رسد شیوع سندرم متابولیک بیماری های قلبی عروقی و دیابت نیز در این بیماران افزایش می یابدوعواملی مانند مراقبت بهداشتی ناکافی؛ تغذیه نامناسب؛ تحرک کم؛ سوء مصرف مواد و سیگار و مصرف داروهای ضد سایکوتیک جز ریسک فاکتور های مزمن قلبی عروقی و دیابت باشد.


شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی نیشابور
مشکل در برقراری ارتباط و پیگیری بیماران اسکیزوفرنی به دلیل بعد روان پزشکی اون باعث شده هست مراقبت های بهداشتی و ارزیابی ریسک فاکتور های ابتلا به بیماری های فوق با محدودیت همراه بوده وکمتر مورد توجه برنامه داشته هست.


بررسي اثر عصاره اسطوخدوس ( Lavandula angustifolia ) بر القاي LTP در هيپوکمپ موش هاي صحرايي آلزايمريک
از این رو مطالعه ترتیب داده شد تا ریسک فاکتورهای سندرم متابولیک ؛ ریسک ابتلا به بیماری عروق کرونر و دیابت و بررسی ارتباط انها با یکدیگر در بیماران اسکیزو فرن سرپایی و یا نگهداری شده در آسایشگاه شهر زنجان مورد ارزیابی برنامه گیرد.


اثرات رژيم DASH (راهکارهاي رژيمي براي کنترل فشارخون) بر روي مقاومت انسولين، فاکتور التهابي، بيومارکرهاي استرس اکسيداتيو و نتايج بارداري در زن


بررسي رضايت دانشجويان از دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال 1391


74 out of 100 based on 54 user ratings 254 reviews