بررسی عصاره الکلی دانه کرفس بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری

بررسي رابطه بين عفونت H.Pylori آسم در کودکان بين 5 سال تا 18 سال
بررسي ارتباط سطح خوني آنتي ترومبين 3 در زنان باردار با بروز زايمان زودرس
مقايسه تاثير بنتونيت و کالاندولا بر بهبودي دراتيت دياپر شيرخواران
بررسي اثر مشتقات بنزوديازپيني ( 5- آريل اکسي بنزيل-3-آلکيل تيو-1و2و4- تريازول ) بر آستانه تشنجات کلونيک و تونيک ناشي از پنتيلن تترازول در موشهاي
بررسي اثر ريشه کني هليو باکترپيلوري بر آزمون هاي عملکرد کبد در بيماران مبتلا به استـاتوهپاتيت غير الکلي(NASH)
بررسي فراوني بستري طولاني مدت در بيمارستان و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به آپانديسيت حاد در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 91-1388
بررسي رابطه هوش هيجاني با وقوع تصادف در موتورسواران شهرستان کاشان
ارتباط سطح لاکتات سرم با وضعيت باليني بيماران پس از عمل جراحي پيوند عروق کرونر
تاثير آرام ساي بر ميزان استرس و اضطراب و افسردگي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهيد لامع
ارزيابي تاثير تاموکسيفن بر پروماستيگوت و آماستيگوت ليشمانيا ماژور در شرايط Invitro
بررسي تاثير تجويز همزمان پروژسترون واژينال و ويتامين D3 در درمان سقط مکرر توجيه نشده در زنان باردار
بررسي ميزان برون دمش گاز رادان از خاک منطقه رامسر در سال 1391
ارزیابی کیفی (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژکی) منابع آب استان کرمانشاه با چشم انداز مصارف آشامیدنی، صنعتی، کشاورزی، پرورش ماهی و تف
*