به این می گن راننده


به این می گن راننده


نامه ی پیرزن به خدا

1:

206 کلا خودرویی تند و تیزه و معمولا کمی نیاز به احتیاط داره
شتابش بالاست و فرمونشم خیلی تیزه
اما بدنه ی محکمی داره


طنز یا واقعیت؟!

2:

آفرین ، آفرین
اینو باید شوهر من ببینه دیگه منو مسخره نکنه


24ساعت زندگی دختران!

3:

پای یک زن درمیان هست..............


43راه برای بازی با اعصاب دیگران!

4:

نوچ از کجا معلوم؟


92 out of 100 based on 62 user ratings 662 reviews