دانلود برنامه چشم بندان | نقد فیلم نقد فیلم جاده آرلینگتون Arlington Road


دانلود برنامه چشم بندان | نقد فیلم نقد فیلم جاده آرلینگتون Arlington Road


/ کليپ دانلود برنامه چشم بندان | نقد فیلم نقد فیلم جاده آرلینگتون Arlington Road
دانلود برنامه چشم بندان | نقد فیلم نقد فیلم جاده آرلینگتون Arlington Road
• زمان : 23:15
برنامه چشم بندان این بار به تحلیل فیلم جاده آرلینگتون [Arlington Road] که روایت یک عملیات تروریستی در جاده آرلینگتون است که در پس آن خشونت و تهدید تروریسم را در جامعه آمریکایی به تصویر می کشد.

چهارشنبه، 28
86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews