کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 94 - ساقی زینت عراقی (واحد)


کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 94 - ساقی زینت عراقی (واحد)


/ کليپ کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 94 - ساقی زینت عراقی (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 94 - ساقی زینت عراقی (واحد)
• زمان : 6:23
دانلود مداحی های محرم 94 - دانلود مداحی های کربلایی جواد مقدم - شب اول محرم 94 - هیئت غریب مدینه
منبع: چادر خاکی

شنبه، 25 مهر
72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

کربلایی جواد مقدم - شب هشتم محرم 94 - به عکس گنبد خیره ام کردی (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب هشتم محرم 94 - موج غمت در دل من (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شب هشتم محرم 94 - از ابتدا که عالم امکان درست شد (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم - شب هشتم محرم 94 - گریه می کنم آقا (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - اسمم از وقتی که نوکر شد (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - الا که در سپه ملک عشق (شعرخوانی)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - ای فرات اشک نگاه تو (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - الهی آتیش به نیزارم نیفته (واحد)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - باورش آقا سخته برام (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - زین پس به جی واژه کربلا (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - من کبوتر جلد روضه هام (شور)
کربلایی جواد مقدم - شب تاسوعا محرم 94 - سقا و میر لشکرم (زمینه)
کربلایی جواد مقدم - شب عاشورا محرم 94 - جونم فدات فدا شدی (زمینه)
کربلایی جواد مقدم - شب عاشورا محرم 94 - ارباب قرار ما یه سفر کرببلا (شور)
*