المنة لله که با اذن خدا مدد گرفتم از ساقی کربلا


المنة لله که با اذن خدا مدد گرفتم از ساقی کربلا


/ کليپ المنة لله که با اذن خدا مدد گرفتم از ساقی کربلا
المنة لله که با اذن خدا مدد گرفتم از ساقی کربلا
• زمان : 06:20
واحد

چهارشنبه، 20
92 out of 100 based on 82 user ratings 1382 reviews

حاج حسین سیب سرخی: شب دوم محرم 1391 - عشق حسین موهبتی کبریایی است (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب دوم محرم 1391 - تو که هستی که به عالم (واحد سنگین)
حاج حسین سیب سرخی: شب دوم محرم 1391 - کرببلا برای من جونم آقا برای تو اربابم (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب دوم محرم 1391 - دوباره باز مستم و بی دلم (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب دوم محرم 1391 - علی اول علی آخر (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - عمه بیا گم شده پیدا شده (روضه)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - قرارمون چی شد (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - به اذن حضرت زهرا (ذکر)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - حسین قتیل (واحد سنگین عربی)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - فغان می زد که یا رب (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - ما راهی شهر کرببلا هستیم (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - روضه شب سوم محرم الحرام (روضه)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - هر کسی با هر امیدی (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب سوم محرم 1391 - کرببلا برای من جونم آقا برای تو (شور)
*