حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 92 - روضه پایانی


حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 92 - روضه پایانی


/ کليپ حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 92 - روضه پایانی
حاج حسن خلج - شب چهارم محرم 92 - روضه پایانی
• زمان : 5:25
مجموعه روضه و سینه زنی شب چهارم محرم ۱۳۹۲ (۱۴۳۵ ه .ق) با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

يکشنبه، 19
92 out of 100 based on 42 user ratings 1142 reviews

حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - داره آروم روی زانو میشینه (روضه)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - ای همه میل دل من سوی تو (واحد)
حاج حسن خلج - روز عاشورای محرم 92 - وای حسین (شور)
حاج حسن خلج - شد آخر کار خدانگهدار وعده دیدار کنار مادر (مسجد حضرت امیر (ع)-عاشورای حسینی 1392)
حاج حسن خلج - به بارشآمده تبم چو ابرهای بهار (مسجد حضرت امیر (ع)-شب پنجم محرم 1392)
حاج حسن خلج - دید خود را در کنار نور و نار (مسجد حضرت امیر (ع)-شب چهارم محرم 1392)
حاج حسن خلج - سینه زنی مرثیه قاسم (ع)-تو دلا غصه میشینه... (مسجد حضرت امیر (ع)-شب ششم محرم 1392)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - رو دست ارباب یه طفل بی تاب (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - با همون تیری که سقا رو زدند (سینه زنی واحد)
حاج حسن خلج - روز هفتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - آن کودکی که دهر از آن تشنه تر نداشت (سینه زنی واحد)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - مگر نه اینکه شدی کشته تا نمیرم من (روضه)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - نفس نفس زد تیرها رو پس زد (روضه)
حاج حسن خلج - روز هشتم محرم 92 - بیت الرضا علیه السلام - پیش چشمای ترم قدم بزن پسرم (سینه زنی زمینه)
*