حاج حسن خلج - شب تاسوعای محرم 92 - خبر آمد فرات از خویش (روضه)


حاج حسن خلج - شب تاسوعای محرم 92 - خبر آمد فرات از خویش (روضه)


/ کليپ حاج حسن خلج - شب تاسوعای محرم 92 - خبر آمد فرات از خویش (روضه)
حاج حسن خلج - شب تاسوعای محرم 92 - خبر آمد فرات از خویش (روضه)
• زمان : 11:04
مجموعه روضه و سینه زنی شب نهم محرم ۱۳۹۲ (۱۴۳۵ ه.ق) شب تاسوعای حسینی با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

شنبه، 25
86 out of 100 based on 66 user ratings 566 reviews

حاج حسن خلج - روز 12 محرم 92 - نشود فاش کسی آنچه میان من و توست (روضه)
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند (روضه)
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - به احترام حسین سه روز مانده به گودال (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم صفر 92 - گفتم به فلک که گشت مهموم حسن (روضه)
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد (مناجات)
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - ای که شدی مات رخ شاه عشق (مدح و روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - نیست فلک به قدر هم پایه ات (مدح و روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - با صبر در نهایت ایوب مانده ام (روضه)
حاج حسن خلج - روز سیزدهم صفر 92 - صدای گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه (روضه)
حاج حسن خلج و حاج علی علیان - روز سیزدهم صفر 92 - انتظاری مانده روی گونه ای پژمرده ام (روضه)
*