آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: شلوار بارداری


آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: شلوار بارداری


/ کليپ آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: شلوار بارداری
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: شلوار بارداری
• زمان : 10:32
دانلود مستقیم برنامه آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم سیما عمرانی، این برنامه دوختن آموزش شلوار بارداری _ دانلود آموزش خیاطی برنامه سیمای خانواده

دوشنبه، 16
98 out of 100 based on 68 user ratings 1118 reviews

به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 92/11/1
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: دامن ترک اریب
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - کوسن 92/11/2
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - مدل بادبزنی 92/11/6
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/12
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - پیراهن 92/11/14
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - مقدمه 92/11/15
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - رنگ آمیزی 92/11/16
به خانه برمی گردیم - آموزش کار با بادکنک توسط خانم آذرمهر 92/11/17
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - پانچو 92/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ترمه دوزی - 92/11/21
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/26
ه خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - چاپ 92/11/27
*