به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی 92/10/11


به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی 92/10/11


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی 92/10/11
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی 92/10/11
• زمان : 7:13
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی

پنجشنبه، 6 آذر
74 out of 100 based on 84 user ratings 734 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر سیلیک توسط خانم هوشمند - 93/1/27
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - تونیک 93/1/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مقنعه 93/1/30
به خانه برمی گردیم - آموزش نگهداری فرش توسط خانم نظامی 93/2/1
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدینی - گل کوکب 93/2/3
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی روی سفال توسط خانم عرب 93/2/4
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی با کاردک توسط خانم اسلم 93/2/6
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - گل ارکیده 93/2/7
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - دامن 93/2/8
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: پالتو طرح شنل
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/2/9
به خانه برمی گردیم - آموزش نما منبت توسط خانم موسوی 93/2/10
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مانتو ابایی 93/2/13
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 93/2/14
*