به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ژله توسط خانم آزاد - ژله تزریقی 92/10/21


به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ژله توسط خانم آزاد - ژله تزریقی 92/10/21


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ژله توسط خانم آزاد - ژله تزریقی 92/10/21
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ژله توسط خانم آزاد - ژله تزریقی 92/10/21
• زمان : 3:46
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش ژله تزریقی توسط خانم آزاد


دوشنبه، 10 آذر
98 out of 100 based on 68 user ratings 518 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی با کاردک توسط خانم اسلم 93/2/6
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - گل ارکیده 93/2/7
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - دامن 93/2/8
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: پالتو طرح شنل
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/2/9
به خانه برمی گردیم - آموزش نما منبت توسط خانم موسوی 93/2/10
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مانتو ابایی 93/2/13
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 93/2/14
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی 93/2/15
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدینی - گل مینا 93/2/17
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کیف 93/2/18
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روی چوب توسط خانم بنیادی 93/2/21
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی 93/2/22
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 93/2/24
*