به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/4/8


به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/4/8


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/4/8
به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/4/8
• زمان : 5:36
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی و وسایل لازم برای سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت

چهارشنبه، 17 دی
98 out of 100 based on 78 user ratings 878 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش بافت چوب توسط خانم بنیادی 93/6/23
به خانه برمی گردیم - آموزش کاردستی و اریگامی توسط آقای سبحانی - قاب عکس 93/6/25
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف پول 93/6/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک - فرش کردن 93/6/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مدلسازی لباس بچه 93/6/15
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت کاردستی توسط خانم حیدری - جامدادی 93/6/30
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/7/3
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای - روز و شب 93/7/5
به خانه برمی گردیم - آموزش برنز کردن توسط خانم بنیادی 93/7/6
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/7/7
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/7/9
به خانه برمی گردیم - آموزش گلدوزی توسط خانم یوسفی - گل نیلوفر 93/7/10
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه لباس بچه 93/7/12
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - لباس 93/7/14
*