به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - موتیف 93/9/1


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - موتیف 93/9/1


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - موتیف 93/9/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - موتیف 93/9/1
• زمان : 7:46
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - آموزش بافتن موتیف

دوشنبه، 13 بهمن
92 out of 100 based on 42 user ratings 542 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - برش شنل 93/11/18
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - جانماز 93/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - پیراهن دخترانه 93/11/20
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: دوخت انواع یقه
به خانه برمی گردیم - آموزش چاپ روی آینه توسط خانم غلامحسینی فر 93/11/21
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت جواهر توسط خانم امیریان 93/11/21
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم صالحی - ساک خرید 93/11/25
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/11/26
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه توسط خانم بیات 93/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/11/29
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/12/3
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - ادامه پیراهن دخترانه 93/12/4
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه شنل 93/12/2
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم غلامحسینی 93/12/5
*