به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/12/3


به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/12/3


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/12/3
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/12/3
• زمان : 11:26
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت

دوشنبه، 11 اسفند
80 out of 100 based on 60 user ratings 710 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/3/25
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم کتلی - شنل 94/3/26
به خانه برمی گردیم - آموزش زیور آلات توسط خانم زلفی گل 94/3/27
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/3/28
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 94/3/30
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/31
به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس توسط خانم یوسفی 94/4/2
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف کمری 94/4/4
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/4/4
به خانه برمی گردیم - آموزش گل کریستال توسط خانم ایلحانی 94/4/6
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/4/7
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سینی توسط خانم احمدی 94/4/6
به خانه برمی گردیم - آموزش زیور آلات توسط خانم زلفی گل 94/4/10
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: بلوز بارداری (جدید)
*