به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/12/24


به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/12/24


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/12/24
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/12/24
• زمان : 9:19
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت آموزش کیف چرمی

يکشنبه، 16 فروردين
92 out of 100 based on 42 user ratings 1142 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش کتیبه دوزی توسط خانم یوسفی 94/4/16
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی سفال توسط خانم جعفری - چینی کردن 94/4/18
به خانه برمی گردیم - آموزش گل کاکتوس توسط خانم ایلحانی 94/4/20
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/4/22
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/4/23
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: بلوز یقه هفت پهلو دراپه
به خانه برمی گردیم - آموزش رومیزی 2 توسط خانم توکلی 94/4/29
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/4/30
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی برجسته توسط خانم زهدی 94/4/31
به خانه برمی گردیم - آموزش چاپ توسط خانم جعفریان 94/5/1
به خانه برمی گردیم - آموزش تزئین سینی توسط خانم ایلحانی 94/5/3
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/5/5
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/5/6
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سینی توسط خانم احمدی 94/5/7
*