به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/3


به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/3


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/3
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/3
• زمان : 9:14
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده

چهارشنبه، 20 خرداد
92 out of 100 based on 82 user ratings 1382 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/5/6
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سینی توسط خانم احمدی 94/5/7
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی و تور بافی توسط خانم امیریان 94/5/7
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - چهل تکه 94/3/30
طرز تهیه کالباس مرغ خانگی (پیشنهاد ویژه)
آموزش خیاطی پوشینه 26 مرداد 94 - این برنامه آموزش دوختن آستین رگلان
آموزش خیاطی پوشینه 2 شهریور 94 - این برنامه آموزش سرعت بخشیدن به دوخت
آموزش خیاطی پوشینه 9 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن دامن شلواری
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/5/11
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم توکلی 94/5/12
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی روی مانتو توسط خانم کشاورزی 94/5/13
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ظروف توسط خانم حمزه ای 94/5/14
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه توسط خانم جعفریان 94/5/15
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/5/18
*