به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/3/24


به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/3/24


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/3/24
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/3/24
• زمان : 11:26
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت

چهارشنبه، 10 تير
74 out of 100 based on 74 user ratings 374 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم توکلی 94/5/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی 94/5/28
آموزش خیاطی پوشینه 16 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن دامن فانتزی دخترانه
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط خانم جعفریان 94/5/29
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس توسط خانم ایلخانی 94/5/31
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/6/1
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/6/2
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی -کیف موبایل 94/6/3
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی و تور بافی توسط خانم امیریان 94/6/5
به خانه برمی گردیم - آموزش سنگ دوزی توسط خانم معین افشار 94/6/7
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/6/8
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی 94/6/11
به خانه برمی گردیم - آموزش دانتل توسط خانم یوسفی 94/6/12
آموزش خیاطی پوشینه 23 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن مانتو صدفی
*