به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - قلاب تونسی دوسر 94/8/7


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - قلاب تونسی دوسر 94/8/7


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - قلاب تونسی دوسر 94/8/7
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - قلاب تونسی دوسر 94/8/7
• زمان : 14:11
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - آموزش بافتن با قلاب تونسی دوسر

يکشنبه، 17 آبان
80 out of 100 based on 50 user ratings 950 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/10/24
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی و نقاشی روی پارچه توسط خانم فتحی 94/10/26
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/10/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 93/10/28
به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 93/10/29
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - پاپوش 94/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/11/1
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - ادامه بلوز 94/11/3
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی 94/11/4
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم افشار 94/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/11/8
به خانه برمی گردیم - آموزش ملیله کاغذ توسط خانم فتحی 94/11/10
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/11/11
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس 94/11/13
*