به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/9/16


به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/9/16


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/9/16
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/9/16
• زمان : 14"15
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم خوشبخت

چهارشنبه، 9 دی
86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/6
به خانه برمی گردیم - آموزش نمد دوزی توسط خانم رضایی 94/12/8
به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین زاده 94/12/9
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 94/12/10
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/13
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - بافت سبد 94/12/15
به خانه برمی گردیم - آموزش گل چینی توسط ایلخانی - گل سنبل 94/12/17
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم امیریان 94/12/20
به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم یوسفی - دوخت مانتو 94/12/24
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - زیپ مخفی 95/1/15
*