به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22


به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22
به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22
• زمان : 12:34
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی

چهارشنبه، 11 فروردين
86 out of 100 based on 86 user ratings 1286 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - سه جاف مخفی 95/3/17
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی شیشه توسط خانم حمزه ای 95/3/19
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/3/20
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/3/22
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/3/23
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 95/3/25
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی - درختچه آزالیا 95/3/26
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی روی تخم مرغ توسط خانم امیریان 95/3/27
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی پارچه توسط خانم عبداللهی - جاکلیدی 95/3/29
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/3/30
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/3/31
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/4/1
به خانه برمی گردیم - آموزش مگنت توت توسط ایلخانی 95/4/2
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/4/3
*