به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی 95/4/30


به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی 95/4/30


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی 95/4/30
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی 95/4/30
• زمان : 7:32
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش چیدمان توسط خانم طهماسبی

پنجشنبه، 31 تير
98 out of 100 based on 68 user ratings 518 reviews

آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: تونیک برش دار یقه کرواتی
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: جیب برای مانتو، کت و شلوار مردانه
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: لباس ساده تابستانه و بارداری
آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانه مهر : سارافن آزاد
آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانه مهر : مقنعه لبنانی
آموزش خیاطی خانم عمرانی در برنامه خانه مهر - مانتو، روپوش و لباس مجلسی
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - آموزش رانر 92/9/3
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - بخش اول 92/9/4
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - پتینه روی ظروف 92/9/6
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم غلامحسینی فر - رنگ آمیزی 92/9/9
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم پاشایی - کفش روفرشی و کلاه 92/9/10
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم پاشایی - کلاه بافتنی 92/9/12
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/13
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - آموزش کیف 92/9/16
*