به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 95/5/23


به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 95/5/23


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 95/5/23
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 95/5/23
• زمان : 7:03
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت

چهارشنبه، 10 شهريور
92 out of 100 based on 72 user ratings 422 reviews

به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 92/9/19
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - پتینه با مواد 92/9/20
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/23
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - آموزش پانچو 92/9/24
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: تبدیل پیراهن مردانه به شومیز مدل دار زنانه
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - آموزش پانچو 92/9/26
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/27
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد - هندوانه 92/9/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - آموزش کیف 92/10/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - آموزش پتو 92/10/4
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی 92/10/5
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - بافت تونسی 92/10/8
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی 92/10/11
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف بافتنی 92/10/14
*