(خطبه 163) 02- توحيد خدا در اوليّت بلا ابتدا


(خطبه 163) 02- توحيد خدا در اوليّت بلا ابتدا


/ کليپ (خطبه 163) 02- توحيد خدا در اوليّت بلا ابتدا
(خطبه 163) 02- توحيد خدا در اوليّت بلا ابتدا
• زمان : 00:43:24
شرح خطبه 163 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
80 out of 100 based on 50 user ratings 950 reviews