(خطبه 160) 04- خوف و رجاء و عالم حيرت


(خطبه 160) 04- خوف و رجاء و عالم حيرت


/ کليپ (خطبه 160) 04- خوف و رجاء و عالم حيرت
(خطبه 160) 04- خوف و رجاء و عالم حيرت
• زمان : 00:39:13
شرح خطبه 160 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
92 out of 100 based on 42 user ratings 1142 reviews