(خطبه 111) 05- جمع حقيقي ، جمع مجازي


(خطبه 111) 05- جمع حقيقي ، جمع مجازي


/ کليپ (خطبه 111) 05- جمع حقيقي ، جمع مجازي
(خطبه 111) 05- جمع حقيقي ، جمع مجازي
• زمان : 1:00:33
شرح خطبه 111 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
80 out of 100 based on 80 user ratings 830 reviews