(خطبه 86) 16- آثار تنگي روح


(خطبه 86) 16- آثار تنگي روح


/ کليپ (خطبه 86) 16- آثار تنگي روح
(خطبه 86) 16- آثار تنگي روح
• زمان : 00:54:12
شرح خطبه 86 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
86 out of 100 based on 76 user ratings 326 reviews