(خطبه 83) 09- تنهايي هميشگي انسان


(خطبه 83) 09- تنهايي هميشگي انسان


/ کليپ (خطبه 83) 09- تنهايي هميشگي انسان
(خطبه 83) 09- تنهايي هميشگي انسان
• زمان : 00:45:14
شرح خطبه 83 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده؛ سال 1374

چهارشنبه، 29
98 out of 100 based on 68 user ratings 518 reviews