(خطبه 1) 28- نبوت، وسيله توجه به احددرهبوط


(خطبه 1) 28- نبوت، وسيله توجه به احددرهبوط


/ کليپ (خطبه 1) 28- نبوت، وسيله توجه به احددرهبوط
(خطبه 1) 28- نبوت، وسيله توجه به احددرهبوط
• زمان : 00:47:06
شرح خطبه 1 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
92 out of 100 based on 52 user ratings 902 reviews