125- كم دقتي، راه ورود شيطان


125- كم دقتي، راه ورود شيطان


/ کليپ 125- كم دقتي، راه ورود شيطان
125- كم دقتي، راه ورود شيطان
• زمان : 00:28:02
شرح حديث عقل و جهل توسط استاد اصغر طاهرزاده ،سال 1383

دوشنبه، 23
92 out of 100 based on 82 user ratings 1382 reviews