05- عقل وجهل درتكوين وتشريع


05- عقل وجهل درتكوين وتشريع


/ کليپ 05- عقل وجهل درتكوين وتشريع
05- عقل وجهل درتكوين وتشريع
• زمان : 00:31:17
شرح حديث عقل و جهل توسط استاد اصغر طاهرزاده ،سال 1383

دوشنبه، 23
74 out of 100 based on 54 user ratings 254 reviews