04-چگونگي تولد انسان ابزار ساز


04-چگونگي تولد انسان ابزار ساز


/ کليپ 04-چگونگي تولد انسان ابزار ساز
04-چگونگي تولد انسان ابزار ساز
• زمان : 01:03:09
دانلود مجموعه سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده با موضوع غرب و مدرنیته؛ شرح کتاب فرهنگ مدرنيته و توهم

سه‌شنبه، 20 دی
92 out of 100 based on 72 user ratings 422 reviews