(خطبه1) 05-بررسی جنبه های آرمانی یک حیات دینی


(خطبه1) 05-بررسی جنبه های آرمانی یک حیات دینی


/ کليپ (خطبه1) 05-بررسی جنبه های آرمانی یک حیات دینی
(خطبه1) 05-بررسی جنبه های آرمانی یک حیات دینی
• زمان : 00:27:51
دانلود فایل صوتی مجموعه سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده با موضوع شرح خطبه های نهج الفصاحه، احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله

يکشنبه، 25 دی
98 out of 100 based on 58 user ratings 1358 reviews

برهان حرکت جوهری، جلسه 6 حد و نهایت عالم کجاست ؟
برهان حرکت جوهری، جلسه 5 - تفاوت حرکت اتمی با حرکت جوهری
برهان حرکت جوهری، جلسه 3 - روزه چیست؟
برهان حرکت جوهری، جلسه 2 - شناخت زمینه های تفکر
برهان حرکت جوهری، جلسه 1 - آثار برهان صدیقین
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه اول-أفضل یقین)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه دوم-معنای افضل یقین)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه سوم-آزادی از خویشتن مادون)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه چهارم-هوشیاری نسبت به هدف خلقت)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه پنجم-بهترین نوع سخن گفتن با خدا)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه ششم-آفات عجب)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه هفتم-نتایج حسن خلق)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه هشتم-چگونگی عبور از آفات عزتهای اجتماعی)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه نهم-برکات تواضع)
*