9-معني حضور بالفعل باورها


9-معني حضور بالفعل باورها


/ کليپ 9-معني حضور بالفعل باورها
9-معني حضور بالفعل باورها
• زمان : 00:51:43
دانلود فایل صوتی مجموعه سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده با موضوع چگونگي فعليت يافتن باور هاي ديني

يکشنبه، 25 دی
74 out of 100 based on 54 user ratings 854 reviews

استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه هجدهم-مکارم اخلاق لازمه تشکیلات دینی)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه نوزدهم-صفای جامعه بی حسد)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و دوم-آزادی از بدگمانی و احترام به انگیزه های مومنین)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و سوم-معنا و جایگاه صله رحم)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و چهارم-خانواده مرکز صمیمیت)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و پنجم-برکات رعایت کرامت انسانها)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و ششم-طلب قدرت متعادل از خدا)
(خطبه4) 20-مراتب و نتایج تقوا
استاد طاهر زاده-شرح کتاب آداب الصلاة-جلسه 111
استاد طاهر زاده-شرح کتاب آداب الصلاة-جلسه 110
استاد طاهر زاده-شرح کتاب آداب الصلاة-جلسه 109
استاد طاهر زاده-شرح کتاب آداب الصلاة-جلسه 108
استاد طاهر زاده-شرح کتاب آداب الصلاة-جلسه 107
استاد طاهر زاده-شرح کتاب آداب الصلاة-جلسه 106
*