16-مبناي احلاق درحركت جوهري


16-مبناي احلاق درحركت جوهري


/ کليپ 16-مبناي احلاق درحركت جوهري
16-مبناي احلاق درحركت جوهري
• زمان : 00:52:05
دانلود فایل صوتی مجموعه سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده در شرح کتاب «از برهان تا عرفان» تالیف اصغر طاهرزاده؛ برهان حرکت جوهري

يکشنبه، 25 دی
74 out of 100 based on 84 user ratings 734 reviews