استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه یازدهم-نیتی آزاد از شک و تردید)


استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه یازدهم-نیتی آزاد از شک و تردید)


/ کليپ استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه یازدهم-نیتی آزاد از شک و تردید)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه یازدهم-نیتی آزاد از شک و تردید)
• زمان : 41:44
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه یازدهم-نیتی آزاد از شک و تردید)

چهارشنبه، 20
80 out of 100 based on 50 user ratings 350 reviews