امتناع انقلاب فرهنگی، بدون انقلاب علمی 2


امتناع انقلاب فرهنگی، بدون انقلاب علمی 2


/ کليپ امتناع انقلاب فرهنگی، بدون انقلاب علمی 2
امتناع انقلاب فرهنگی، بدون انقلاب علمی 2
• زمان : 01:03:56
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در جمع اساتید دانشگاههای سراسر کشور، تابستان 1389

يکشنبه، 22
86 out of 100 based on 86 user ratings 1286 reviews