طرحی برای فردا89-امام و فروپاشی ایدئولوژیک


طرحی برای فردا89-امام و فروپاشی ایدئولوژیک


/ کليپ طرحی برای فردا89-امام و فروپاشی ایدئولوژیک
طرحی برای فردا89-امام و فروپاشی ایدئولوژیک
• زمان : 01:07:32
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، لانه جاسوسی، تیرماه 1387

يکشنبه، 22
92 out of 100 based on 82 user ratings 782 reviews