حزب جهاني مستضعفين، برقرارباد


حزب جهاني مستضعفين، برقرارباد


/ کليپ حزب جهاني مستضعفين، برقرارباد
حزب جهاني مستضعفين، برقرارباد
• زمان : 00:14:14
مجموعه تصویری سخنرانی های بین المللی و کنفرانس های جهانی استاد حسن رحیم پور ازغدی / دانشگاه تهران، پاسداشت انقلابيون آمريکاي لاتين، خرداد 1386

پنجشنبه، 24




86 out of 100 based on 86 user ratings 1286 reviews