امام سجاد (ع) ، تدوین مانیفیسم در زندگی دینی _ صوتی


امام سجاد (ع) ، تدوین مانیفیسم در زندگی دینی _ صوتی


/ کليپ امام سجاد (ع) ، تدوین مانیفیسم در زندگی دینی _ صوتی
امام سجاد (ع) ، تدوین مانیفیسم در زندگی دینی _ صوتی
• زمان : 1:00:40
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی پیرامون تدوین مانیفیسم در زندگی دینی توسط امام سجاد (ع) ، دانشگاه مشهد محرم 90

يکشنبه، 27
74 out of 100 based on 74 user ratings 974 reviews