طرحی برای فردا - جنگ: زشت، زیبا - تصویری


طرحی برای فردا - جنگ: زشت، زیبا - تصویری


/ کليپ طرحی برای فردا - جنگ: زشت، زیبا - تصویری
طرحی برای فردا - جنگ: زشت، زیبا - تصویری
• زمان : 1:04:31
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 31/6/91 جنگ: زشت، زیبا
آسایشگاه جانبازان مشهد، عاشورای 88

يکشنبه، 2
80 out of 100 based on 80 user ratings 830 reviews