طرحی برای فردا: نشست آزادی، منطق، اخلاق در کرسی های نقد و مناظره (صوتی)


طرحی برای فردا: نشست آزادی، منطق، اخلاق در کرسی های نقد و مناظره (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا: نشست آزادی، منطق، اخلاق در کرسی های نقد و مناظره (صوتی)
طرحی برای فردا: نشست آزادی، منطق، اخلاق در کرسی های نقد و مناظره (صوتی)
• زمان : 1:03:43
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 29/10/91 طرحی برای فردا با موضوع نشست آزادی، منطق، اخلاق در کرسی های نقد و مناظره دی ماه 1391

دوشنبه، 2
86 out of 100 based on 66 user ratings 1166 reviews