طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (صوتی)


طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (صوتی)
طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (صوتی)
• زمان : 1:04:02
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 93/1/23 طرحی برای فردا با موضوعالگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد، ترکیب متعادل سه هویت "شخصی"،"خانوادگی" و "اجتماعی" در جمع نخبگان و شورای اداری استان گیلان

چهارشنبه، 27
92 out of 100 based on 72 user ratings 1022 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - انسان، سر به زانوی خدا - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - انسان، سر به زانوی خدا - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - انتظار، بر سردو راهی؛ عافیت پرستی یا انقلابی گری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - انتظار، بر سردو راهی؛ عافیت پرستی یا انقلابی گری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - شهید بهشتی؛ اعتدال مجاهدانه و نفی اعتدال قاعدانه - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - شهید بهشتی؛ اعتدال مجاهدانه و نفی اعتدال قاعدانه - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - فلسفه ثروت و کار در اقتصاد اسلامی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - فلسفه ثروت و کار در اقتصاد اسلامی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - دینداری، دردمندی و بی دردی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام، مارکسیسم و سرمایه داری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - امام، مارکسیسم و سرمایه داری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - ایستادند تا ننشینیم - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - ایستادند تا ننشینیم - صوتی
*