استاد رحیم پور ازغدی - قدس، داعش و انحراف در جهاد - تصویری


استاد رحیم پور ازغدی - قدس، داعش و انحراف در جهاد - تصویری


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - قدس، داعش و انحراف در جهاد - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - قدس، داعش و انحراف در جهاد - تصویری
• زمان : 40:55
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع قدس، داعش و انحراف در جهاد - توطئه صهیونیستی – آمریکایی – وهابی برای حفظ اسرائیل
استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی که در آستانه روز قدس، تهران – رمضان ۹۴ برگزار گردید، به مبحث قدس، داعش و انحراف در راستای تبیین توطئه صهیونیستی – آمریکایی – وهابی برای حفظ اسرائیل پرداختند.
در آستانه روز قدس، تهران – رمضان ۱۳۹۴
با تشکر از مبین مدیا

دوشنبه، 19 مرداد
92 out of 100 based on 42 user ratings 542 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - الگوسازی امام حسین (علیه السلام)، پس از زوال لیبرالیزم و کمونیزم - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - با دگراندیشان چگونه بحث کنیم؟ (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - با دگراندیشان چگونه بحث کنیم؟ (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام) و چالش های امنیت اجتماعی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام) و چالش های امنیت اجتماعی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (1) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (1) - (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (2) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (2) - (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (1) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (1) - (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (2) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (2) - (تصویری)
استاد رحیم ازغدی - چگونه دهه فجر را جهانی کنیم... (صوتی)
*