استاد قرائتی | تفسیر آیه 101 سوره نساء (نماز مسافر شکسته است)


استاد قرائتی | تفسیر آیه 101 سوره نساء (نماز مسافر شکسته است)


/ کليپ استاد قرائتی | تفسیر آیه 101 سوره نساء (نماز مسافر شکسته است)
استاد قرائتی | تفسیر آیه 101 سوره نساء (نماز مسافر شکسته است)
• زمان : 00:07:35
دانلود مجموعه نفیس تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی

دوشنبه، 21
98 out of 100 based on 78 user ratings 878 reviews