چگونگی نگهداری و مصرف غذا در تابستان چیست؟


چگونگی نگهداری و مصرف غذا در تابستان چیست؟
    چگونگی نگهداری و مصرف غذا در تابستان چیست؟

پاسخ :


طرز تهیه شامی با ماهی كپور چیست؟ چگونه شامی با ماهی كپور درست کنم؟

1:طرز تهیه دلمه فلفل سبز با ماهی چیست؟ چگونه دلمه فلفل سبز با ماهی درست کنم؟

.
ریز نكته‌هایی راجع به ماهی چیست؟

معمولاً در تابستان به دلیل گرمای هوا شرایطی فراهم می شود كه بیماری های روده ای، مسمومیت های غذایی و سایر بیماری هایی كه از طریق غذا منتقل می شوند، به صورت گسترده ای شیوع پیدا می كنند.


طرز تهیه كباب ماهی قزل آلا چیست؟ چگونه كباب ماهی قزل آلا درست کنم؟


طرز تهیه ماكارونی بامیگو چیست؟ چگونه ماكارونی بامیگو درست کنم؟
شواهد نشان می دهد، اغلب بیماری های روده ای كه با اسهال، هستفراغ، دل درد و ناراحتی های گوارشی همراه هستند، در اثر مصرف غذاهای آلوده به وجود می آیند.


طرز تهیه ماهی سرخ شده با گوجه فرنگی چیست؟ چگونه ماهی سرخ شده با گوجه فرنگی درست کنم؟
حتی اگر از بیماران درباره مسمومیت سئوال شود، علت اون را مصرف غذاهای آلوده می دانند.


طرز تهیه دلمه كلم برگ ماهی چیست؟ چگونه دلمه كلم برگ ماهی درست کنم؟


طرز تهیه فیش برگرماهی چیست؟ چگونه فیش برگرماهی درست کنم؟
غذا ممكن هست در رستوران های بین راهی یا در اثر بی دقتی در نگهداری درست مواد غذایی در منزل آلوده شود.

بنابراین علت شیوع این گونه بیماری ها، عدم رعایت صحیح مسائل بهداشتی در زنجیره ی تهیه تا مصرف غذا هست و چنانچه در هر یك از این مراحل مشكلی به وجود آید، باعث فساد مواد غذایی می شود .


همه مواد غذایی در فصل گرما برای ما خطر ناك نیستند.

معمولاً اون دسته برای ما مشكل به وجود می آورند كه در هوای گرم و به طور كلی شرایط تابستان، موقعيت مناسبی برای رشد و نمو انواع میكروارگانیسم ها فراهم كنند.


به طور كلی می توانیم بگوییم، هر نوع ماده ی غذایی كه آب بیشتری داشته باشد یا آب مورد هستفاده ی میكروارگانیسم ها در اون فراهم باشد، شرایط مناسب تری برای فساد غذا فراهم می كند.

گوشت، شیر و سایر مواد لبنی از دسته مواد غذایی هستند.

همان اندازه كه این مواد غذایی برای ما لازم و ضروری هستند، به همان میزان هم مورد علاقه ی شدید میكروارگانیسم ها می باشند.


این مواد به عنوان منبع غذایی برای تكثیر میكروارگانیسم هایی به شمار می روند كه باعث فساد مواد غذایی و خطرات اقتصادی و بهداشتی برای ما می شوند.


گرمای تابستان بین ۲۰ تا ۴۰ درجه متغیر هست، یعنی دقیقاً درجه ی حرارت مناسب برای رشد میكروب ها.

وقتی ما ماده ی غذایی فساد پذیر را در این درجه ی حرارت برنامه می دهیم ، در حقیقت خودمان شرایطی را فراهم كرده ایم تا غذا فاسد شود.

پس مراقب رعایت مسائل بهداشتی باشید زیرا تمام اصول بهداشت به شرایط بیولوژیك میكروب ها برمی گردد.


بهداشت مواد غذایی همین هست كه بررسی كنیم " میكروارگانیسم ها به چه موادی علاقمند هستند و چه شرایطی برای رشد اونها لازم هست كه ما اون شرایط را برای رشد اونها نامساعد كنیم."
به عنوان مثال برخی میكروارگانیسم ها برای تكثیر نیاز به اكسیژن دارند و ما باید شرایطی را فراهم كنیم تا مواد غذایی، اكسیژن مورد نیاز را برای اونها نداشته باشند، یعنی محیطی عاری از اكسیژن برای اونها فراهم كنیم.

به همین دلیل انواع گوشت ، سبزیجات و غیره را به صورت كنسرو در می آوریم تا محیطی فراهم كرده باشیم كه میكروارگانیسم های هوازی نتوانند در اون رشد كنند.


نوعی از میكروارگانیسم ها بدون اكسیژن رشد می كنند.

ما باید این نوع میكروب ها را شناسایی كرده و محیط نامساعدی برای رشد اونها فراهم كنیم.

علت اینكه توصیه می شود قوطی كنسروهای باد كرده را مصرف نكنیم، همین موضوع هست.

اگر قوطی كنسرو باد كرده باشد ، نشان می دهد داخل كنسرو ( در شرایط بی هوازی) امكان رشد بعضی میكروب ها وجود داشته هست.

این میكروب های بی هوازی در اثر رشد، علاوه بر فاسد كردن ماده ی غذایی، گازی هم به وجود می آورند كه این گاز باعث فساد مواد غذایی می شود.

همچنین سمی ( سم بوتولیسم) را ترشح كنند كه برای انسان بسیار خطرناك هست.


توصیه ما این هست كه از مصرف قوطی های باد كرده و زنگ زده به طور جدی خود داری كنید زیرا در اثر زنگ زدگی قوطی ها، این گاز ممكن هست خارج شود و علامت فساد را متوجه نشویم.

همچنین برای خنثی كردن سموم مترشحه از این میكروب ها، دستورالعملی داریم كه روی كنسروها قید شده هست.


برای از بین بردن این میكروب ها، كنسرو را باید ۱۵ دقیقه در آب داغ جوشاند.

این ۱۵ دقیقه همان وقت مناسب برای خنثی كردن سم های مترشحه هست.

مهم ترین اون سم ها، سم میكروب كلستریدیوم بوتولینم (Clostridium botulinum) هست كه منجر به مسمومیت بسیار خطرناك و كشنده بوتولیسم می شود.


عامل دیگر گرمای تابستان هست .

باید شرایطی را فراهم كنیم كه این درجه ی حرارت برای میكروب ها مناسب نباشد؛ یعنی باید درجه ی حرارت را پایین بیاوریم، به نحوی كه میكروب ها نتوانند در اون رشد كنند.

لذا در این قسمت روش هستفاده از سرما برای نگهداری مواد غذایی مطرح می شود.


این روش سالهاست كه در بین امت رایج شده و امروزه در تمام منازل، داشتن یخچال از واجبات زندگی به شمار می رود.

همچنین برای نگهداری طولانی مدت موا غذایی، هستفاده از روش فریزكردن در دمای زیر صفر درجه معمول شده هست.

علاوه بر عامل سرما، هستفاده ی صحیح از یخچال نیز بسیار اهمیت دارد.

نوعی از میكروارگانیسم ها وجود دارند كه در شرایط یخچال هم قادر به زندگی و رشد هستند.

اینها میكروب های سرما دوستی هستند كه گاهی باعث فساد مواد غذایی داخل یخچال مثل میوه ها و گاهی اوقات كره می شوند.

به دلیل وجود همین میكروب های سرما دوست هست كه توصیه می كنیم شیر پاستوریزه را حداكثر تا ۴۸ ساعت داخل یخچال مصرف كنید.

زیرا سپس ۴۸ ساعت میكروب های سرما دوست در یخچال رشد كرده و باعث ترشیدن شیر می شوند.


گوشت هم ماده ی غذایی دیگری هست كه اگر به شكل صحیح در یخچال نگهداری نشود، به وسیله ی میكروب های سرما دوست خیلی زود فاسد می شود.


علاوه بر هستفاده از سرما، گرما نیز عامل مهمی برای از بین بردن میكروب ها می باشد.

پختن مواد غذایی، پاستوریزه كردن مواد غذایی مثل شیر و مواد غذایی دیگر، همچنین هستفاده از دمای ۷۰ درجه سانتیگراد می تواند میكروب های بیماری زا را از بین ببرد.


اگر مواد غذایی را در منزل تهیه می كنید، یا باید به صورت سرد در یخچال و سردخانه نگهداری كنید، یا در درجه ی حرارت بالای ۶۰ درجه قراردهید.


نگهداری مواد غذایی پخته و آماده شده در درجه ی حرارت ۲۰ تا ۴۰ درجه ی تابستان، مهم ترین عامل برای رشد و نمو میكروب ها و در نهایت ایجاد مسمومیت های غذایی ناشی از مصرف این گونه غذاها هست كه شاید شایع ترین مسمومیت ها از این جا ریشه بگیرند.


عامل دیگر برای نگهداری مواد غذایی، مناسب هست.

میكروب ها در اسیدی یا قلیایی بالا نمی توانند رشد كنند.

هستفاده از ترشی میوه ها نیز به همین دلیل هست كه در اون با هستفاده از سركه، محیطی با اسیدی و نامناسب برای رشد میكروب ها فراهم می شود.

بنابراین ترشی، خیار شور یا نمك سود كردن مواد غذایی می تواند مفید باشد.

قابل ذكر هست كه آب موجود دراین مواد غذایی مثل ترشی نمی تواند مورد هستفاده ی میكروب ها برنامه گیرد، زیرا آب مورد هستفاده اون ها آب آزاد هست.


استفاده از لیموترش، آب لیمو یا غذاهایی كه دارای ترشی می باشند، اصولاً برای تابستان مناسب تر هستند، زیرا محیط دستگاه گوارشی را اسیدی كرده و جلوی رشد میكروب های مختلف را می گیرند.

به همین دلیل مصرف آب لیمو و شربت اون را در تابستان توصیه می كنیم .


استفاده از آش آبغوره یا غذاهای اسیدی دیگر در مناطق گرمسیر نیز به همین دلیل هست.

نوشیدن دوغ های ترش سپس غذاهای گوشتی نیز برای جلوگیری از رشد میكروب های بیماری زا در دستگاه گوارشی مناسب هستند.


روش دیگر برای جلوگیری از رشد میكروب های بیماری زا، خشك كردن مواد غذایی و گرفتن آب مورد هستفاده ی میكروب ها از مواد غذایی هست.

با توجه به این نكته مصرف خشكبار و گوشت هایی كه آب اونها گرفته شده، در تابستان سالم تر هستند.


رعایت اصول بهداشتی در تابستان بسیار مهم هست.

نكته ی بسیار مهمی كه همه ی ما باید به اون توجه كنیم این هست كه، مواد غذایی را در مجاورت هوا برنامه ندهیم، زیرا انواع میكروب ها از طریق باد و گردش هوا انتقال پیدا می كنند.


بنابراین اگر مواد غذایی را بدون درپوش در معرض هوا برنامه دهیم، مواد غذایی توسط میكروارگانیسم هایی كه در هوا هستند و یا به وسیله ی حشراتی مثل سوسك و مگس كه عامل انتقال میكروب های مختلف هستند آلوده می شوند.

برای جلوگیری از انتقال میكروب ها بهتر هست مواد را حتماً با یك لفاف( پوشش) بپوشانیم.

حتی مواد غذایی داخل یخچال نیز باید درپوش داشته باشند، زیرا در یخچال هم گردش هوا باعث تغییر بافت مواد غذایی می شود.


متاسفانه در برخی قصابی ها و رستوران ها دیده می شود كه گوشت را بدون لفاف و در هوای آزاد آویزان كرده اند و همان طور كه فرموده شد این شیوه ی نگهداری مواد غذایی به خصوص در تابستان باعث انتقال انواع میكروب های بیماری زا از محیط و حشرات به گوشت می شود.

منبع: groohashpazi.blogfa.comآشپزباشی در تاریخ 23 شهریور ماه سال 1391 در ساعت 11:58 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 84 user ratings 734 reviews